HÜKÜM VE KOŞULLAR

True Blue Hotel Kullanım Koşulları

Bu internet sitesi, True Blue Hotel tarafından geliştirilmiş olan ve otellerin internet siteleri üzerinden rezervasyon almalarına imkân veren True Blue Hotel tarafından çalıştırılmaktadır.

  1. Bu internet sitesi, çok çeşitli ulusal ve uluslararası otel ve otel zincirleri için geliştirilmiş bir platform olmakla birlikte otel işletmeci, konaklama hizmetlerini müşterilere sunmak, ve sunulan tekliflerin ve müsaitlik durumlarının tercihlerinize ve seyahat planınıza uygunluğunu kontrol edebilmenizi sağlamak amacıyla bu siteyi kullanmaktadır.

Bu internet sitesini çalıştıran True Blue Hotel, oteller için hizmet sağlayıcı görevi görmektedir. True Blue Hotel tarafından sunulan hizmet sayesinde oteller, çevrimiçi rezervasyon hizmetini uzaktan hizmet yöntemiyle sunabilir.

True Blue Hotel’in otel misafirlerine sunduğu hizmet ve sorumlulukları, otelin sunduğu konaklama tekliflerine erişim izni vermekle sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda, True Blue Hotel’in otel misafirlerine sunmuş olduğu hizmet, kişisel bilgilerin, rezervasyon-ödeme ayrıntılarının müşteri tarafından sağlanması ve rezervasyon onayı aşamasına geçilmesiyle sonlanmış olur.

  1. Tarafınız ve Otel Arasındaki Sözleşme

Rezervasyon yaptırmak istediğiniz oteli (otel ve ilgili otel zincirleri bundan böyle “True Blue Hotel” olarak anılacaktır.) seçmenizin ardından, kişisel bilgilerinizi ibraz etmek ve Rezervasyon Sürecini tamamlamak suretiyle otel ile doğrudan konaklama anlaşması akdedilecektir.

Misafirle ve otel arasında yapılan konaklama sözleşmesine, iptal koşulları da dâhil olmak üzere, otelin “Hüküm ve Koşullar”ı uygulanacaktır. True Blue Hotel ile Müşteri arasında yapılan sözleşmelerin tarafı olmayıp herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Bu siteyi ve/veya True Blue Hotel rezervasyon motorunu kullanmanız ya da True Blue Hotel üzerinden rezervasyonu tamamlamanız ve/veya Rezervasyon sürecinin herhangi bir adımında bulunmanız; tarafınız ve True Blue Hotel arasında sözleşme ilişkisi doğurmaz.

  1. İptal ve Değişiklikler

Rezervasyon iptali ya da değişikliği işlemlerinde rezervasyon yaptığınız otelin iptal/değişik hükümleri uygulanır.

  1. İnternet sitesindeki ücret bilgileri

Aksi belirtilmediği sürece bu internet sitesinde belirtilen konaklama ücretleri, otelin gecelik ve oda başına belirlediği ücretlerdir.

  1. Üçüncü taraf bilgileri; Bu internet sitesine verilmiş olan linkler

Bu internet sitesi, truebluehotel.com.tr ‘nin doğrulamadığı veya kontrol etmediği ve doğruluğu True Blue Hotel’in sorumluluğunda olmayan üçüncü taraf bilgileri içermektedir.

Buna bağlı olarak, True Blue Hotel, otel tarafından internet sitesine eklenmiş ve sorumluğu tamamen otele ait olan otelin müsaitliği ve oda detayları gibi bilgiler ile sınırlı olmamak kaydıyla otel bilgilerini denetlemez ve doğrulamaz.

True Blue Hotel; suç niteliğinde, pornografik, erotik, ırkçı ya da başkaca saldırgan içeriğe sahip internet sitelerine yüklenmediği müddetçe, bunlar haricindeki sitelere yüklenmiş olan linklerin truebluehotel.com.tr ‘ye bildirilmesi koşuluyla bu siteye yönlendirilmesini kabul eder.

  1. Yükümlülükler

Şüpheye mahal vermemek amacıyla; True Blue Hotel ve otel müşterisi arasında bir sözleşme imzalanmadığını, True Blue Hotel’in otel misafirine ait kişisel verileri otelin veri işleyicisi olarak işlediğini ve internet sitesinde yer alan; yalnızca oda müsaitliği gibi bilgiler ile sınırlı olmamak kaydıyla otelle ilgili başkaca bilgilerin truebluehotel.com.tr tarafından denetlenmediği veya doğrulanmadığını beyan etmekle birlikte truebluehotel.com.tr’nin bu internet sitesinde yer alan, oda müsaitliği gibi bilgiler ile sınırlı olmamak kaydıyla otel bilgilerinin doğruluğundan ve (ii) rezervasyon ayrıntıları, rezervasyon değişikliği ya da iptali gibi işlemlerle sınırlı olmamak üzere bu gibi verilerin aktarımında yaşanabilecek aksaklık ya da gecikmelerden sorumlu tutulamayacağını bildirir.

  1. Uygulanacak Hukuk

Bu kullanım koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup Uyuşmazlık halinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

tr_TR

SUMMER DEAL

Direct booking offer for 7+ days

FREE one-way private airport transfer

New direct bookings only (hotel website, phone, whatsapp, e-mail) 💙 Subject to availablity. 💙 After you have made your reservation, simply e-mail your flight details quoting "Free Transfer Offer" and we will arrange your pick-up. 💙 True Blue 💙 A Truly Calm Oasis